Overstappen naar de cloud
vragen over de cloud? keyboard_arrow_right

Overstappen naar de cloud

U of uw klant heeft besloten om in de cloud te gaan werken. Mooi, want daar zitten veel voordelen aan, maar hoe stapt u eigenlijk over naar de cloud? En waar moet u of uw klant aan denken?

 

Stappenplan

De voorbereiding

Voordat er kan worden overgestapt, is het belangrijk eerst de volgende vragen te stellen:

Hoeveel mag er worden veranderd aan de werkprocessen c.q. applicaties?

In uw organisatie wordt gebruik gemaakt van software. Bijvoorbeeld voor het verwerken van de financiële- of klantgegevens. Als er voor deze software al een cloud-variant, ook wel SaaS-variant genoemd, is, dan is hier naar overstappen vaak makkelijk. Moet er echter overgestapt worden naar compleet andere software of moet er speciaal software worden gemaakt, dan betekent dit dat er data gemigreerd moet worden en werkwijzen moeten worden herzien. Daarbij kan het ook nodig zijn om personeel te trainen in het gebruik van de nieuwe software.

Hoeveel tijd en moeite mag het kosten om over te stappen?

De cloud heeft verschillende lagen, namelijk Infrastructure-as-a-service (Iaas), Platform-as-a-service (Paas) en Software-as-a-service (SaaS). Hoe hoger in de lagen gebouwd wordt, hoe meer moeite en kosten hieraan verbonden zijn. IaaS is de onderste laag waarop de andere lagen rusten. Is het alleen nodig om naar deze laag over te stappen, dan is de tijd en moeite die het kost beperkt. Moet er ook software worden ontwikkeld voor de SaaS-laag, dan kost dit aanzienlijk meer tijd en moeite.

Welke wet- en regelgeving is er op de organisatie van toepassing?

Is er een toezichthoudende instantie (Orde van Advocaten, DNB, Autoriteit Financiële Markten, etc.) die bepaalde regels stelt? Moet/wilt u een bewerkersovereenkomst sluiten met de cloud-aanbieder? Hoe geeft de aanbieder zelf invulling aan de bovenwettelijke verplichtingen die passen bij informatiebeveiliging? Bezit het de eventueel benodigde certificaten?

Het is belangrijk goed te weten waar uw organisatie aan moet voldoen voordat u besluit waar u uw data opslaat en hoe dat gebeurt. Zo zijn er grote dienstverleners die met datacenters over heel de wereld werken, maar kan wetgeving stellen dat uw data alleen in Nederland of de EU opgeslagen mag zijn. Dan is een partij als Fundaments een betere keuze, aangezien wij alleen met datacenters in ons eigen land werken.

Na het beantwoorden van deze vragen vormt zich een goed beeld van hoe uw cloud eruit moet zien. Aan de hand hiervan kunt u dan bepalen welke bouwstenen er nodig zijn en welke partijen daar het best bij passen. Vaak is dit een samenwerking van verschillende dienstverleners. Fundaments is daarin de partij die de stabiele basis biedt. Hoe wij dit doen leest u hier.

De migratie

Als de eisen en wensen voor de cloud bekend zijn en de juiste dienstverlener(s) is gekozen, is het tijd voor de migratie. Daarvoor moet eerst bepaald worden hoe deze migratie gaat plaatsvinden. Kan er een logisch stappenplan worden gevolgd? Kunnen bepaalde applicaties al op een andere manier worden aangeboden waardoor trapsgewijs gemigreerd kan worden? Kortom, er wordt een plan-van-aanpak ontwikkeld en de migratie wordt in gang gezet. Na de (test)migratie moet er nog één ding gebeuren. Het testen van de scenario’s zoals ze bedacht zijn. Werkt de (externe) back-up ook echt? Kent de organisatie de procedures? Werkt de authorisatiematrix zoals gewenst? Ja?! Gefeliciteerd, u kunt nu werken in de cloud. Is het antwoord nee, dan wordt er net zolang aan gewerkt dat het wel allemaal werkt.

Is dat het? Ja, zo makkelijk kan het zijn. Met een goed plan en de juiste dienstverlener hoeft migreren niet heel ingewikkeld te zijn. Door gebruik te maken van software die hiervoor speciaal is ontwikkeld, kan Fundaments er voor zorgen dat al uw kostbare data veilig naar de cloud wordt gebracht.

Blijven evalueren

De overstap is gemaakt. Nu is het zaak om te blijven evalueren of u nog steeds de juiste oplossing(en) voor uw organisatie gebruikt. Uw organisatie is tenslotte altijd in beweging en om de cloud ‘perfect’ te houden, is het verstandig om periodiek te kijken of de cloud nog steeds voldoet aan alle behoeften.

De evaluatie kan gedaan worden vanuit de organisatie, bijvoorbeeld door systeembeheerders. Het is namelijk niet zo dat wanneer cloud gebruikt wordt, er geen systeembeheer meer nodig is. De rol verandert alleen van zuiver technisch en facilitair naar een functie die meer ‘in de organisatie’ staat. Systeembeheer kan er voor zorgen dat de cloud blijvend aansluiting vindt op de bedrijfsprocessen. Dit kan bijvoorbeeld door beurzen en congressen te bezoeken, functiegenoten te spreken, informatie te vergaren en in gesprek te gaan met gebruikers en leveranciers.

Samen met haar partners zorgt Fundaments ervoor dat u of uw klant op de best mogelijke manier kan overstappen naar de cloud. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Wilt u ook overstappen naar de cloud?
Een sprong voorwaarts
“Door gebruik te maken van het platform en de expertise van Fundaments hebben we als bedrijf een sprong voorwaarts gemaakt in de professionalisering van ons deel van de keten."
Jeroen Mahler
Managing Director bij CoBrowser
Steengoede flexibiliteit
“De steengoede flexibiliteit van Fundaments is ook een belangrijke factor. Met de instelling dat iets eerst gefixed moet zijn en dat we dan pas over de factuur gaan praten, helpen ze ons enorm.”
Jeroen Mahler
Managing Director bij CoBrowser
Moderne slimme firewall
"Wij zochten een oplossing die ons helpt om iedere mogelijke vector-aanval te kunnen verdedigen. We hadden vooral behoefte aan een moderne en slimme firewall. Met het aanbod van Fundaments voor de Next Generation Redundant Firewall, die gebaseerd is op de technologie van Fortinet, hebben we nu precies wat we zochten. Voor ons was het een logische keuze.”
Maarten Huijs
Engineer bij Kempen Automatisering
Vertrouwen op een partner
"Soms is specifieke kennis noodzakelijk. Daarnaast is het niet altijd rendabel die kennis zelf in huis te halen. Dan is het goed als je kunt vertrouwen op een partner die je daarin ontzorgt, thuis is in de materie en niet voor alles direct een rekening stuurt. Die partner gaat open met je in gesprek: wat wil je, hoe kunnen we dat samen aanvliegen en hoe kunnen we dat oplossen. Dat is wat Fundaments doet."
Richard Hagen
van de Rolf groep
Meerdere fysieke locaties
"Als de klant bijvoorbeeld zijn data met het oog op DR op meerdere fysieke locaties wil hebben ondergebracht, kan dat ook. Maar of het nu om maatwerk gaat of om de uitgekiende standaard opties: hij heeft er geen omkijken naar. Dat is toch wel het mooie aan de nieuwe manieren van BU en DR."
Michel Erkens en Alexander van Bruchem
van Onguard
Goede oplossing met minder kosten
“Als je de connectiviteitskosten, dus de private verbindingen, ziet als onderdeel van een migratie naar de cloud, waarbij je geen eigen hardware en onderhoud meer nodig hebt, je verzekeringspremie omlaag kan en de energiekosten op de zaak kan afnemen, zul je zien dat dit echt een goede oplossing is.”
Jeroen Bruggeman
Enterprise Administrator bij CNS-IT
Veiligheid op nr. 1
Bij CoBrowser hebben ze gemerkt dat er in de markt nogal een verschil is in hoe partijen met veiligheid omgaan. “Er zijn bedrijven die dit minder belangrijk vinden. Voor ons is het echter essentieel dat wij een partner vinden die daar ook mee bezig is. Daarom hebben wij ook voor Fundaments gekozen. Veiligheid is een heel natuurlijk onderdeel van onze samenwerking.”
Frank Leegstra
Directeur en Security Officer bij CoBrowser