Sluiten

Zoeken

Disclaimer

Home headerbeeld color 1920x987

Fundaments BV verwelkomt u graag op www.fundaments.nl. Wij doen erg ons best om u een zo duidelijk en helder mogelijke website te bieden. Toch kan het voorkomen dat we een foutje maken. Wij kunnen u dan ook geen garantie of aanspraak op juistheid, volledigheid of actualiteit geven wat betreft de informatie op deze site. Deze informatie is daarbij uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

Informatie van derden

Ook anderen maken weleens een fout. Fundaments is dan ook niet aansprakelijk voor de opgenomen links naar websites of diensten van derden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom die via de website worden aangeboden, blijven van Fundaments. U mag dus geen plaatjes, teksten, logo’s, GIF-jes van schattige katten en dergelijke die op de website staan zonder onze toestemming kopiëren, downloaden of op een andere manier eigen maken en openbaar maken. Wel mag u informatie van deze website afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij mogen de aangeboden informatie, dus ook deze disclaimer, altijd wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Het is daarom aan te raden om regelmatig te controleren of de informatie die u nodig heeft, is gewijzigd.

Wij wensen u verder veel leesplezier en mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.