Sluiten

Zoeken

Firewall as a Service

Cloud Security

Met Firewall as a Service van Fundaments is uw virtuele omgeving voorzien van een krachtige bescherming tegen (digitale) bedreigingen.

Optimale beveiliging

Een firewall is een beveiligingssysteem dat tussen het internet en, in dit geval, de servers van Fundaments in staat. De firewall zorgt voor de beveiliging, filtering en scheiding van verkeer naar uw virtuele omgeving en applicaties. Daarbij analyseert het alle data die in en uit gaat. Afhankelijk van de instellingen wordt bepaald wat langs de firewall komt en wat wordt geblokkeerd.

Bij Fundaments kunt u kiezen uit twee opties: Fortigate Next Generation Firewalling en NSX Firewall. Fortigate biedt krachtige firewall-oplossingen gebaseerd op jarenlange expertise. Daarnaast kan deze firewall uitgebreid worden met Intrusion Detection en Intrusion Protection (IDS/IPS) en biedt Fortigate integratie met Web Applicatie Firewalling. De NSX Firewall van VMware geeft naast firewalling nog aanvullende mogelijkheden op het gebied van het segmenteren van verkeer op basis van beleidsregels, zodat een virtuele workload altijd beschermd blijft, ook al zou deze binnen en cluster verplaatst worden.

Wilt u meer weten over onze Firewall as a Service? Onze Cloud Experts helpen u graag.

Drie digitale bedreigingen, drie oplossingen

Download whitepaper