cases to be proud of

CoBrowser over effectief en efficiënt werken dankzij Fundaments

Effectief en efficiënt werken, wie wil dat nou niet? Gebruik maken van de juiste middelen en partners helpt daarbij. Fundaments levert de partners de juiste IaaS-bouwstenen om sneller en slimmer te werken. Dit helpt de partners kwalitatief goede diensten aan hun eigen klanten aan te bieden. Deze conclusie is mede gebaseerd op de feedback die we van onze partners krijgen. Eén van die partners is CoBrowser. CoBrowser is leverancier van live chat en cobrowsing software uit Groningen. Hieronder vertelt Jeroen Mahler, Managing Director van CoBrowser, hoe de bedrijfsvoering van CoBrowser is gewijzigd door het overstappen naar de IaaS-diensten van Fundaments.

Van bare metal naar IaaS

Mahler legt uit wat er voorheen werd afgenomen. “Voor we klant waren van Fundaments draaiden onze diensten op bare metal bij een hoster. Die dienst was weliswaar gemanaged, maar we ontkwamen er niet aan om zelf ook over de nodige kennis van de ingezette hardware en aa

nsturing te beschikken. Zo begrepen we beter wat er zich afspeelde en wat mogelijk was op bijvoorbeeld het gebied van schaalbaarheid. Terugblikkend hadden we vrij veel kennis nodig van zaken die niet direct met onze eigen diensten te maken hebben.“

Nadat CoBrowser migreerde van fysieke hardware naar de IaaS-cloud van Fundaments, verviel de noodzaak om kennis van hardware en het schalen daarvan in huis te hebben, dan wel te onderhouden. Mahler noemt dat een groot voordeel, omdat het gehele team zich vanaf dat moment kon richten op hun core business: live chat software. Op de vraag of ze bij CoBrowser dus nu meer efficiënt werken komt dan ook een bevestigend antwoord.

“Terugblikkend hadden we vrij veel kennis nodig van zaken die niet direct met onze eigen diensten te maken hebben.“

Meer focus en hogere efficiency

“Met het wegvallen van de conventionele hosting verdween bij ons ook een mate van onzekerheid over beschikbaarheid”, aldus Mahler. “We voelden ons toch altijd genoodzaakt in de gaten te houden of er voldoende capaciteit was en de performance zich goed ontwikkelde. In het IaaS-model dat Fundaments hanteert is dat weliswaar ook nog nodig, maar kun je veel sneller acteren. De strikte scheiding tussen taken en verantwoordelijkheden zorgt ervoor dat wij geen omkijken meer hebben naar hardware en infrastructuur. Dat raakt in positieve zin vooral onze developers. In het verleden was het onmogelijk om wijzigingen door te voeren zonder rekening te houden met bestelprocedures voor fysieke hardware. Nu is capaciteit met een muisklik of call geregeld. Daardoor kunnen de developers nu ongestoord en continue ontwikkelen, aanpassen en implementeren. Dus meer focus en hogere efficiency.”

“Nu is capaciteit met een muisklik of call geregeld. Daardoor kunnen de developers nu ongestoord en continue ontwikkelen, aanpassen en implementeren. Dus meer focus en hogere efficiency.”

Werken de andere afdelingen bij CoBrowser ook anders dan voorheen?

“Door gebruik te maken van het platform en de expertise van Fundaments hebben we als bedrijf een sprong voorwaarts gemaakt in de professionalisering van ons deel van de keten. Zo zijn security en SLA’s nu nog beter geregeld. Dat is in het voordeel van iedereen, zowel intern; van development tot sales, als extern; uiteraard de klanten”, aldus Mahler. “Daarbij is de steengoede flexibiliteit van Fundaments ook een belangrijke factor. Met de instelling dat iets eerst gefixed moet zijn en dat we dan pas over de factuur gaan praten, helpen ze ons enorm. Die werkwijze zorgt er weer voor dat wij ons volledig kunnen richten op onze corebusiness.”

“Door gebruik te maken van het platform en de expertise van Fundaments hebben we als bedrijf een sprong voorwaarts gemaakt in de professionalisering van ons deel van de keten.”

Wat merken jullie klanten hiervan?

“Dat wij achter de schermen nu anders, vooral efficiënter, werken zal de meesten niet opvallen”, zegt Mahler. “Maar wat onze klanten wel merken, is dat we tegen gelijke condities meer kwaliteit zijn gaan leveren.”

Wilt u meer weten over effectief en efficiënt werken met IaaS-oplossingen? Neem dan gerust contact met ons op.