Fundaments wordt ISAE3402 gecertificeerd

ISAE3402 certificering voor financiële processen

Vanuit de markt merkt Fundaments dat er bij veel klanten vraag is naar een ISAE3402 certificering. Met deze certificering wordt verklaard dat de financiële processen van de gecertificeerde voldoet aan strenge eisen en gecontroleerd wordt door een onafhankelijke registeraccountant. Om aan te tonen dat wij aan deze eisen kunnen voldoen zijn wij begonnen met het traject om ook deze certificering te bemachtigen.

Eerder behaalde certificaten bieden wel garantie voor de toekomst

Heel handig bij het behalen van de ISAE3402 verklaring zijn onze ISO27001 en NEN7510. Hierdoor zijn al veel informatiebeveiligingsprocessen gegarandeerd. Door ons informatiebeveiligingsmanagementsysteem hebben wij deze processen al beschreven en weten wij precies waar de risico’s liggen en hoe de lijntjes lopen.

Deze securitystandaarden zijn ook een integraal onderdeel van de ISAE3402 certificering. Hierin worden zowel onze eigen bedrijfsprocessen als de bedrijfsprocessen die u, onze partner, bij ons uitbesteedt in kaart gebracht. Hierdoor weten wij welke processen wij intern moeten beheersen om te voldoen aan de kaders in ISAE3402. Daarnaast sparren wij graag met partners en Audit-Connect over hoe wij exact invulling kunnen geven aan de ISAE3402-rapportage, zodat wij een zo goed mogelijk, op de praktijkgerichte, rapportage opleveren. Zo heeft u ook optimaal profijt van de certificering.

Wat levert het u als partner van Fundaments op?

Wanneer we in het bezit zijn van een ISAE3402 verklaring weet u, als partner van Fundaments, zeker dat alle financiële processen die bij ons zijn uitbesteedt, voldoen aan strenge eisen en gecontroleerd zijn door een onafhankelijke registeraccountant. Daarmee is dus, naast de ISO27001 en NEN7510, een extra garantie gegeven, omdat de door u aan ons uitbesteedde financiële processen op een correcte manier beheerst worden. Hiermee voldoen we aan de steeds vaker door partners gestelde knock-outcriteria van het hebben van een ISAE3402 verklaring.

De verwachting is dat we eind van dit jaar de ISAE3402 Type I verklaring hebben. De ISAE3402 Type II verklaring wordt voor het einde van 2019 behaald. Mocht u hier vragen over hebben dan beantwoorden wij die uiteraard graag. Neem daarvoor contact met ons op door te bellen naar 088 4227 227 of mail naar info@fundaments.nl.