Vorige week kwamen meer dan 300 IT-studenten van Saxion naar het High Tech Systems Park in Hengelo. Hier werd Hello Blooming Overijssel georganiseerd; een event waar studenten en IT-bedrijven samenkomen.

Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat de bereidheid van IT-studenten om na de studie in Twente te blijven werken verbijsterend laag is: slechts 17 procent van de mannelijke bètastudenten heeft het voornemen bij een IT-bedrijf in Twente aan de slag te gaan. Bij de vrouwelijke studenten is dit slechts 7 procent. Bron: Tubantia ( https://www.tubantia.nl/hengelo/twents-bedrijfsleven-slooft-zich-uit-voor-jonge-it-ers~a7d14f2f/).

Dit percentage moet natuurlijk worden verhoogd! Ook Fundaments wil zich inzetten voor het behoud van IT-talent in Twente. Dit begint bij het informeren van studenten over wat Twente op hun toekomstige vakgebied in huis heeft.

Tijdens het event organiseerden we de workshop ‘Hacking the Cloud’ die binnen tien minuten vol zat. Zo’n 30 studenten werden uitgedaagd om zo snel mogelijk een webserver te hacken. Dit werd een spannende strijd en uiteraard stonden we klaar voor de nodige tips en tricks.
Bas (20) en Lucas (17) waren uiteindelijk de grote winnaars van de wedstrijd ‘ethisch hacken’. Binnen 51 minuten hebben ze ‘ingebroken’ op de website die we speciaal voor dit doel hebben gebouwd. De prijs: een stage bij Fundaments en een Google Home Mini Speaker! Gefeliciteerd Bas en Lucas!

Meer weten over stagelopen of werken bij Fundaments? Neem contact met ons op. We vertellen er graag meer over.

Veel organisaties zijn bezig met de transformatie naar de cloud, hebben dit al gedaan of zijn hierin geïnteresseerd. Hiervoor moet een belangrijke stap genomen worden, namelijk de inventarisatie van: de omgeving, de kosten en de risico’s op het gebied van veiligheid. Bij het bepalen van deze risico’s moet er goed gekeken worden naar onder andere toegangsbeleid, back-ups, disaster recovery en bescherming van persoonsgegevens. In deze blog vindt u informatie over hoe Fundaments omgaat met de risico’s van de cloud. Daarnaast geven we handige tips voor het bepalen van de risico’s en het in kaart brengen van vraagstukken. Ook tonen we voorbeelden van maatregelen als u overweegt over te stappen naar de cloud.

Enkele methodieken

Risico’s die niet in kaart zijn gebracht en daardoor niet tijdig worden aangepakt, kunnen zorgen voor problemen. Dit willen we te allen tijde voorkomen. Er zijn diverse methodes voor het in kaart brengen van risico’s, waarbij gelijk de toepasselijkheid en mogelijke gevolgen van een risico zichtbaar worden.

Een belangrijke methode om te analyseren welke risico’s er zijn, is het in kaart brengen en bepalen van BIV-waardes (beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid). De BIV-waardes geven nuttige informatie om te bepalen welke risico’s er hangen aan onder andere de servers, systemen, leveranciers, organisatie en medewerkers van Fundaments. Naast de BIV-waardes maakt Fundaments gebruik van MAPGOOD (mensen, apparatuur, programmatuur, gegevens, omgeving, organisatie en diensten). Deze twee methodieken geven Fundaments inzicht in mogelijke risico’s, alsmede een compleet overzicht van risico’s voor relevante bedrijfsonderdelen. Fundaments blijft altijd op de hoogte van nieuwe methodes en past deze vaak toe, zodat we altijd de meest actuele en passende methodieken gebruiken om risico’s in kaart te brengen.

Risicogebieden

Als we het hebben over de onderwerpen ‘naar de cloud gaan’, SaaS-dienstverlening en multi-cloud, zien we dat er meerdere risicogebieden zijn waarbij enkele belangrijke vraagstukken gelden:

 • Toegangsbeveiliging: is de omgeving beschermd tegen ongewenste toegang en hoe is dit georganiseerd?
 • Bescherming van persoonsgegevens: vindt er verwerking van persoonsgegevens plaats, wordt er gewerkt conform wetgeving en hoe gebeurt dit?
 • Wet- en regelgeving: voldoet de organisatie aan relevante wetgeving die impact kan hebben op de omgeving?
 • Bedrijfscontinuïteit: wat gebeurt er als een partij failliet gaat en hoe kunnen we ons voorbereiden op rampen zoals een overstroming, stroomuitval of brand in bijvoorbeeld een datacenter?
 • Prestaties & beschikbaarheid: doen leveranciers wat wij van ze vragen, wat zijn de afspraken met betrekking tot de beschikbaarheid en hoe is de Disaster Recovery geregeld?
 • Datafragmentatie- en kwaliteit: hoe wordt er omgegaan met de opslag van data en hoe wordt de betrouwbaarheid van data gewaarborgd?
 • Administratie: hoe wordt het accountbeheer georganiseerd en hoe worden gegevens ingevoerd, geëxtraheerd en geanalyseerd?
 • Shadow-IT: is er controle op wat er allemaal gebeurd in omgevingen en de organisatie? Wordt er gewerkt conform procedures?

Door antwoord te geven op deze vraagstukken wordt er per risicogebied inzichtelijk welke risico’s er zijn en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Niet elk risico behoeft namelijk een maatregel.

Maatregelen

Een risico kun je op vier manieren aanpakken, namelijk:

 • Mitigeren: risico’s overdragen of bijvoorbeeld onderbrengen bij een verzekering;
 • Voorkomen: het risico uitschakelen door relevante factoren weg te halen en het mogelijke gevolg te verwijderen;
 • Accepteren: soms kan een organisatie ervoor kiezen een risico te accepteren als de gevolgen niet ernstig zijn en de eventuele verliezen acceptabel zijn;
 • Verminderen: het risico zoveel mogelijk beperken door factoren weg te halen. Soms is het onmogelijk om een risico te verwijderen vanwege de dienstverlening.

Fundaments maakt bij het bepalen van maatregelen onderscheid tussen technische en organisatorische maatregelen.

Onder maatregelen met een technisch karakter verstaan we bijvoorbeeld het automatiseren van taken, het monitoren van omgevingen en beveiliging van apparatuur. Ook geldt hier de belangrijke term ‘governance’, waarbij maatregelen kunnen worden geïmplementeerd, zoals: audits, een SLM-tool en diverse strategieën om te voldoen aan normen en wet-en regelgeving. Enkele voorbeelden van organisatorische maatregelen zijn het inrichten van een passende on-en offboardingsprocedure voor partners alsmede een in- en uitdiensttredingsprocedure voor personeel. Toegang tot fysieke locaties, ruimtes en hardware en de controle hierop zijn tevens belangrijke organisatorische maatregelen die belangrijk zijn voor de veiligheid van uw cloudomgeving.

Het doorlopen van de in deze blog genoemde stappen, resulteert niet alleen in het voorkomen van ernstige incidenten en alle daarbij behorende gevolgen. U zult ook zien dat het gebruik van uw cloudomgeving makkelijker, sneller en gebruikersvriendelijk wordt, waarbij simpele taken geautomatiseerd raken. Daarnaast voldoet u aan belangrijke onderdelen van certificeringen, zoals de ISO 27001, NEN 7510 en ISAE 3402, waar Fundaments reeds voor is gecertificeerd.

Heeft u nog steeds twijfels over de gevaren van de cloud of heeft u vragen over hoe u het beste om kunt gaan met de risico’s in de cloud? Onze Security Officer Colin is altijd bereikbaar voor vragen en geeft graag best practices en tips, zodat ook u veilig in de cloud kunt werken! Klik hier om hem een mail te sturen.

Vandaag maken we met trots bekend dat we de VMware Cloud Verified status hebben behaald

Deze status laat onze klanten zien dat de diensten van Fundaments op de volledige VMware Cloud infrastructuur draaien.

“We zijn erg trots op het behalen van de VMware Cloud Verified status. Hiermee zijn we één van de bijna 60 partijen ter wereld die dit kwaliteitskeurmerk hebben behaald en in Nederland zijn we zelfs één van de drie. Hiermee bewijzen we dat we hoogwaardige technologieën gebruiken, dat we over enorme kennis en expertise beschikken en dat we toekomstbestendig zijn op het gebied van cloud. Dit stelt ons in staat om tot de meest optimale oplossing te komen voor elk cloudvraagstuk,” aldus Larik-Jan Verschuren, CEO van Fundaments.

“Partners die VMware Cloud Verified zijn, bieden organisaties complete en geavanceerde VMware Cloud-technologieën, samen met interoperabiliteit tussen clouds voor meer voordeel voor de bedrijven van hun klanten”, aldus Herve Renault van VMware. “Cloud Verified diensten die door VMware Cloud Providers worden geleverd kunnen de efficiëntie, wendbaarheid en betrouwbaarheid bieden die inherent zijn aan cloud computing. We verheugen ons op het ondersteunen van Fundaments, omdat het organisaties een eenvoudig en flexibel pad naar de cloud biedt.”

Het wereldwijde netwerk van VMware, met meer dan 4.000 VMware Cloud Providers, maakt gebruik van de consistente cloudinfrastructuur van VMware. Dit doen ze om een breed scala aan diensten en geografische en industriële specialisatie aan te bieden en om klanten te helpen aan complexe wettelijke vereisten te voldoen. Cloud Providers die onder het VMware Cloud Provider programma werken, leveren op maat gemaakte cloudoplossingen en -services in meer dan 120 landen.

Meer informatie over de VMware Cloud Verified status vind je op:

https://www.vmware.com/partners/service-provider/vmware-cloud-verified-logo.html

BaaS (Backup as a Service)

In the event of problems or calamities within your business, you want to make sure that your data is not lost, so that you can start up again with the most current files without delay. Backup as a Service (BaaS) from Fundaments not only ensures that data isn’t lost, but gives you complete control (online) over your own backup and restoration process.

Take control over your backup process

Maximum control

Reliable backups and fast restores are indispensable for the continuity of your organisation. At the same time you  want to decide for yourself how many copies or backups you make of which systems and where you store them. And if something goes wrong unexpectedly, it’s important that you’re quickly back online without the intervention of third parties.

To use Backup as a Service, you need a virtual environment within the Fundaments vCloud Director environment. The virtual machines can then be backed up. This gives you maximum control over your backup and restoration process. All this without sacrificing the reliability of the environment.

Automatic, affordable and scalable

The Backup as a Service Department from Fundaments uses the innovative technology from Cohesity. This backup service provider ensures that you can automatically store all backups, affordable and scalable. You retain control over the entire process. Via a self-service portal you determine your backup policy yourself and you monitor the entire backup process. You manage the restore yourself from the online self-service portal. That way your organisation never stalls.

Self-service portal

Many companies use the 3-2-1 backup rule to ensure that there’s always a back-up to fall back on. Yet within your organisation youwant to decide for yourself which files or virtual servers you want to store. With Backup as a Service you create the policy that fits your business activities. Once tuned, the backup is fully automated via wizards. You can see exactly what’s happening via the portal. With a restore, the extensive search function helps you to quickly restore the correct backups. This way you always have control over your own backup process.

Simple payment model

The payment model of Backup as a Service is very simple and transparent. You pay monthly for the storage you purchase. So no complex licensing structure per virtual machine or amount of storage, but pay-per-use. In this way you are assured of enormous flexibility and scalability at transparent costs. And you don’t have to worry about maintenance. By using smart technologies for compression and deduplication, the storage of your backups is organised as efficiently as possible.

Service levels

The availability of the Fundaments infrastructure is guaranteed on a calendar monthly basis. Backup is under storage at Fundaments, for which we offer 99.99% availability. The link to the Fundaments production infrastructure further guarantees full redundancy. Furthermore, your data is securely stored in Dutch data centres which, like us, meet the strict requirements of the ISO 27001: 2013 certification and NEN 7510.

Your benefits at a glance:

 • Full control over your backup and restoration process
 • A self-service portal for maximum control
 • Independently carry out restores
 • 24/7 insight into the complete backup and restoration process
 • Link to the Fundaments production infrastructure for maximum availability and redundancy
 • Pay per use on a monthly basis
 • Huge scalability and flexibility
 • Optimization of storage via compression and deduplication
 • Easily download to Fundaments locations, your own location or a public cloud location of Amazon or Azure for example.
 • Dutch data centres with ISO 27001: 2013 and NEN 7510 certification.

More grip on your backup?

Do you want to make sure that your data is well protected and  you at the controls? Do you want to benefit from maximum scalability and cost-effective storage? Our experts are happy to tell you how to organise your backup and restoration process in the future. Contact us on info@fundaments.nl or call 088 4 227 227.

3-2-1 backup rule

PUT 3 COPIES ON 2 TYPES OF STORAGE, WITH AT LEAST 1 COPY IN ANOTHER LOCATION.

Want a copy to fall back on?
A leap forward
“By using Fundaments’ platform and expertise we have made a leap forward as a company in professionalising our part of the chain.’’
Jeroen Mahler
Managing Director of CoBrowser
Excellent flexibility
“Fundaments’ excellent flexibility is also an important factor. The viewpoint of making sure something is fixed before talking about the invoice is very helpful to us.”
Jeroen Mahler
Managing Director of CoBrowser
Modern smart firewall
"We were looking for a solution that would help defend us against every possible vector attack. We really needed a modern, smart firewall and with the Fundaments Next Generation Redundant Firewall offer, based on Fortinet technology, we have got exactly what we wanted. It was a logical choice for us.”
Maarten Huijs
Engineer at Kempen Automatisering
Trusting a partner
"Sometimes specific knowledge is imperative and it isn’t always profitable to acquire this in-house. It’s great to be able to trust a partner who takes that worry away, who’s familiar with the subject and doesn’t immediately send an invoice for every little thing. This partner will have an ongoing conversation with you: what is it you need, how can we tackle this and find a solution? That’s what Fundaments does."
Richard Hagen of the Rolf group
Multiple physical locations
"If the customer wants to have their data stored in several physical locations in view of DR, this is possible. But whether it’s a customised option or well-planned standard options, the customer doesn’t have to worry about a thing. That’s the beauty of the new ways of BU and DR"
Michel Erkens and Alexander van Bruchem of Onguard
Good solution with less costs
“When you look at the connectivity costs, meaning the private connections, as a part of migrating to the cloud, where you no longer need your own hardware or maintenance, your insurance policy is reduced, the company’s energy expenditure goes down and other expenses become smaller, you will see that this is really a good solution.”
Jeroen Bruggeman
Enterprise Administrator at CNS-IT
Security is no.1
At Cobrowser they’ve noticed a huge difference in how companies deal with security. “There are companies who consider this not so important. It’s essential to us to find a partner who takes security seriously. That’s why we’ve chosen Fundaments. Security is a very natural element of our collaboration.”
Frank Leegstra
Director and security officer of CoBrowser
Time saving and significantly reduced down time
“We can now reduce the actual down time with a migration to minutes instead of hours. This means many advantages for our customers and that’s the most important thing. In addition, it saves time for our engineers.”
Harm Jan Stam
Technical Supervisor at Oxilion

Fundaments Public cloud

Fundaments solid and reliable Infrastructure as a Service cloud services are an ideal cloud base. Our IaaS (Infrastructure as a Service) services offer certified cloud blocks; processing power, memory, storage and connections. In addition, Fundaments specialists take full responsibility; from setup and support to adjustments. This allows you to focus on your core business and up and down scaling is also very easy. And you only pay what you actually use in capacity. So you and your customers will always have a high-quality cloud infrastructure.

IaaS Public cloud services

A stable and flexible cloud base

Fundaments public cloud

The key words ‘ flexibility and scalability ‘ apply especially to a public cloud. Capacity is available through the Pay As You Go model, whereby costs are always transparent. While many organisations base non-core applications in the public cloud, you’ll want to maintain control. In that case, the Fundaments Public Cloud is the perfect solution. This cloud service is made available via VMware vCloud Director, a leader in virtualisation. In addition, we guarantee the flexible setup and high quality management of all relevant network links, storage and additional backup and disaster recovery services. You share components such as processing power, memory and storage with other organisations, but these environments are separated. Within our platform you have your own cloud environment, including maximum security of data, systems and applications. Added benefit of Fundaments Public Cloud is that data is guaranteed to remain in the Netherlands and the integrity of company or customer information is secured. We draw up a processor agreement for this. We are ISO 27001 and NEN7510 certified.

Proven technology

The Fundaments cloud environments are based on a VMware vCloud Director environment. Through Enterprise Support our specialists always have direct access to the VMware engineers. For example, 24/7 substantive support is available. Furthermore, the environment was built with proven technology from market leaders. For example, we rely on Cisco UCS Blade Systems and Dell PowerEdge Rack Servers. Our Storage Area Networks (SAN) are composed with hardware from DellEquallogic and NetApp.

Transparent payment model

The Pay As You Go model applies to the Fundaments Cloud. The number of vRAM and vCPU that is in use is key in deciding the price. The same applies to storage. Up and down scaling is possible throughout the month, the costs will be calculated pro rata.

Service levels

Availability of the Fundaments infrastructure is guaranteed on a calendar monthly basis. With an SLA we provide good guarantees on the various components, including associated uptime levels. Furthermore, we offer 24/7 support. Fundaments maintains healthy overcapacity to always be able to quickly respond to large requests for resources. HA (Highly Available) has been implemented to minimize the impact of a host failure. VMs will be automatically moved to another host in this case. Your data is securely stored in Dutch data centers which, like us, meet the strict requirements of ISO 27001: 2013 and NEN7510 certification.

The benefits at a glance:

 • Flexible building blocks for servers, applications and services;
 • Fully independent and 100% specialised in cloud infrastructure;
 • Foundation for customised private, public and hybrid cloud;
 • Use of high quality, Dutch data centers;
 • Data always remains within Dutch data centers;
 • Enterprise Support; first solve then discuss;
 • Contactable 24/7;
 • Pay As You Go;
 • Easy up and down scaling;
 • Completely certified (ISO and NEN);
 • Maximum security;
 • Specialist in IaaS.

Ready for the right public cloud services?

Would you also like to benefit from the flexibility that Fundaments public cloud offers? Our specialists are happy to help you determine, set up and manage the ideal cloud environments for your organisation. And with the liberty to make adjustments quickly, of course. Contact us on info@fundaments.nl or call 088 4 227 227. Onderkant formulier

Do you want Fundaments public IaaS?
A leap forward
“By using Fundaments’ platform and expertise we have made a leap forward as a company in professionalising our part of the chain.’’
Jeroen Mahler
Managing Director of CoBrowser
Excellent flexibility
“Fundaments’ excellent flexibility is also an important factor. The viewpoint of making sure something is fixed before talking about the invoice is very helpful to us.”
Jeroen Mahler
Managing Director of CoBrowser
Modern smart firewall
"We were looking for a solution that would help defend us against every possible vector attack. We really needed a modern, smart firewall and with the Fundaments Next Generation Redundant Firewall offer, based on Fortinet technology, we have got exactly what we wanted. It was a logical choice for us.”
Maarten Huijs
Engineer at Kempen Automatisering
Trusting a partner
"Sometimes specific knowledge is imperative and it isn’t always profitable to acquire this in-house. It’s great to be able to trust a partner who takes that worry away, who’s familiar with the subject and doesn’t immediately send an invoice for every little thing. This partner will have an ongoing conversation with you: what is it you need, how can we tackle this and find a solution? That’s what Fundaments does."
Richard Hagen of the Rolf group
Multiple physical locations
"If the customer wants to have their data stored in several physical locations in view of DR, this is possible. But whether it’s a customised option or well-planned standard options, the customer doesn’t have to worry about a thing. That’s the beauty of the new ways of BU and DR"
Michel Erkens and Alexander van Bruchem of Onguard
Good solution with less costs
“When you look at the connectivity costs, meaning the private connections, as a part of migrating to the cloud, where you no longer need your own hardware or maintenance, your insurance policy is reduced, the company’s energy expenditure goes down and other expenses become smaller, you will see that this is really a good solution.”
Jeroen Bruggeman
Enterprise Administrator at CNS-IT
Security is no.1
At Cobrowser they’ve noticed a huge difference in how companies deal with security. “There are companies who consider this not so important. It’s essential to us to find a partner who takes security seriously. That’s why we’ve chosen Fundaments. Security is a very natural element of our collaboration.”
Frank Leegstra
Director and security officer of CoBrowser
Time saving and significantly reduced down time
“We can now reduce the actual down time with a migration to minutes instead of hours. This means many advantages for our customers and that’s the most important thing. In addition, it saves time for our engineers.”
Harm Jan Stam
Technical Supervisor at Oxilion
onze datacentra

Data centre Amsterdam

Being one of the best connected cities in the world, Amsterdam is an important hub for international companies. Combined with the favourable business climate in the Netherlands and the connectivity level, Amsterdam is a logical gateway to Europe, which makes the city the heart of the digital revolution. Fundaments uses production locations Equinix AM2 in Amsterdam and Interxion AMS7 in Schiphol-Rijk.

Fundaments manage a private redundant network ring between all data centres.

Interesting fact: did you know that the Central Government also stores their data at AM2?

Would you like to take a look in one of Fundaments data centre locations or would you like to know more about what Fundaments can do for you? Please contact us.

INTERESTING FACT:
did you know that the Central Government also stores their data at AM2?

Your data in the data centre in Amsterdam?
A leap forward
“By using Fundaments’ platform and expertise we have made a leap forward as a company in professionalising our part of the chain.’’
Jeroen Mahler
Managing Director of CoBrowser
Excellent flexibility
“Fundaments’ excellent flexibility is also an important factor. The viewpoint of making sure something is fixed before talking about the invoice is very helpful to us.”
Jeroen Mahler
Managing Director of CoBrowser
Modern smart firewall
"We were looking for a solution that would help defend us against every possible vector attack. We really needed a modern, smart firewall and with the Fundaments Next Generation Redundant Firewall offer, based on Fortinet technology, we have got exactly what we wanted. It was a logical choice for us.”
Maarten Huijs
Engineer at Kempen Automatisering
Trusting a partner
"Sometimes specific knowledge is imperative and it isn’t always profitable to acquire this in-house. It’s great to be able to trust a partner who takes that worry away, who’s familiar with the subject and doesn’t immediately send an invoice for every little thing. This partner will have an ongoing conversation with you: what is it you need, how can we tackle this and find a solution? That’s what Fundaments does."
Richard Hagen of the Rolf group
Multiple physical locations
"If the customer wants to have their data stored in several physical locations in view of DR, this is possible. But whether it’s a customised option or well-planned standard options, the customer doesn’t have to worry about a thing. That’s the beauty of the new ways of BU and DR"
Michel Erkens and Alexander van Bruchem of Onguard
Good solution with less costs
“When you look at the connectivity costs, meaning the private connections, as a part of migrating to the cloud, where you no longer need your own hardware or maintenance, your insurance policy is reduced, the company’s energy expenditure goes down and other expenses become smaller, you will see that this is really a good solution.”
Jeroen Bruggeman
Enterprise Administrator at CNS-IT
Security is no.1
At Cobrowser they’ve noticed a huge difference in how companies deal with security. “There are companies who consider this not so important. It’s essential to us to find a partner who takes security seriously. That’s why we’ve chosen Fundaments. Security is a very natural element of our collaboration.”
Frank Leegstra
Director and security officer of CoBrowser
Time saving and significantly reduced down time
“We can now reduce the actual down time with a migration to minutes instead of hours. This means many advantages for our customers and that’s the most important thing. In addition, it saves time for our engineers.”
Harm Jan Stam
Technical Supervisor at Oxilion

Vanaf 6 juni 2019 bundelen wij onze krachten met zusterorganisatie Oxilion. Met het ‘nieuwe’ Fundaments richten we ons als full-servicepartner op het ontwikkelen en leveren van hoogwaardige IT-omgevingen voor aanbieders en gebruikers van clouddiensten. Daarnaast wordt het dienstenportfolio uitgebreid met publieke clouddiensten gebaseerd op VMware en Amazon Webservices. De dienstverlening op het vlak van het registreren van domeinnamen en het verzorgen van hostingactiviteiten blijven aangeboden worden door Oxilion, als label van Fundaments.

Krachten bundelen

Larik-Jan Verschuren, CEO van Fundaments: “Fundaments levert cloudinfrastructuurdiensten aan de zakelijke markt. De afgelopen jaren kregen wij van onze klanten steeds vaker de vraag of we ook Managed Services konden leveren; een dienst die we bij zusterorganisatie Oxilion al veelvuldig aangeboden zagen aan groot-zakelijke klanten.” Managing Director van Oxilion Raoul Werger, vult aan: “Tegelijkertijd zagen we bij Oxilion juist een steeds grotere tweedeling ontstaan tussen de behoeftes van de particuliere en klein-zakelijke klanten enerzijds en anderzijds die van de groot-zakelijke klanten. In de markt voor particuliere en klein-zakelijke klanten maken we voor onze klanten vooral het verschil dankzij een hele goede (online) service. Bij groot-zakelijke klanten ligt de focus vooral op persoonlijke dienstverlening en complete ontzorging. De daaraan gekoppelde Managed Services zijn al jaren onderdeel van onze dienstverlening. We wilden de groot-zakelijke markt beter en effectiever kunnen bedienen. Door de dienstverlening en ervaring in het bedienen van de groot-zakelijke markt van Fundaments te combineren met de Managed Services van Oxilion, ontstaat een full-service dienstverlener op het gebied van hoogwaardige cloudomgevingen. Het label Oxilion kan zich nu nóg meer concentreren op het leveren van eersteklas zorg op het gebied van standaard hostingoplossingen.”

Full-servicedienstverlening voor bedrijfskritische cloudvraagstukken

Waar we met Fundaments tot op heden met name de componenten voor de cloudinfrastructuur leverde, kunnen we nu ook de hele cloudomgeving bouwen en beheren. Advies en begeleiding bij de ontwikkeling van hoogwaardige cloudomgevingen maken ook onderdeel uit van de uitgebreide dienstverlening. Larik-Jan Verschuren: “Door een continue focus op marktontwikkelingen en technologieën hebben wij ons in de loop der jaren ontwikkeld als expert op het gebied van het creëren van hoogwaardige cloudomgevingen. Vanuit deze expertise willen wij onze klanten helpen om uit te blinken in hun bedrijfskritische online dienstverlening en/of bedrijfsprocessen. Daarvoor moeten zij dus volledig op ons en onze oplossingen kunnen vertrouwen. In onze visie zijn hiervoor alleen de meest hoogwaardige oplossingen goed genoeg. We kiezen daarom niet voor standaardoplossingen. Om de meest betrouwbare oplossing voor ieder vraagstuk te creëren, moet je vrij kunnen denken en waar nodig grensverleggende technologieën toepassen.”

“Daarnaast erkennen we de acceptatie van publieke cloud met spelers als Amazon, Microsoft en Google. Om het beste van deze werelden te kunnen gebruiken, gaan we ons gefaseerd richten op het integreren van de publieke clouds in onze diensten, te beginnen met Amazon Webservices. Door ons te specialiseren in gebruik van deze publieke clouds, dragen we zorg voor expertise en regie bij iedere cloudmigratie. Wij zorgen ervoor dat onze klanten zich kunnen richten op het daadwerkelijke migreren naar de cloud: het gebruiksklaar maken van applicaties, waardoor de organisatie aan de slag kan vanuit de cloud.”

Informatiebeveiliging blijft een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Fundaments. Dit bewijst de organisatie doordat het in bezit is van ISO 9001, ISO 27001, NEN 7510 en ISAE 3402 certificeringen. Johan Mulder, Sales Manager van Fundaments: “Voor onze klanten is een goed beheerde cloud van strategisch belang, maar veelal geen kernactiviteit. Uitbesteden van de cloud bij Fundaments is het samen bepalen van de juiste ‘outsourcingstrategie’. Met de fusie bieden we één aanspreekpunt, een belangrijke vereiste bij het volledig uitbesteden van het cloudfundament. Samen met onze slimme, veilige en flexibele dienstverlening zijn we in staat om onze klanten volledig te ontzorgen.”

Wilt u graag meer weten over het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op door te bellen met 088 4 227 227 of mail naar info@fundaments.nl. Ook kunt u een kijkje nemen op onze vernieuwde website: fundaments.nl.

Organisaties stappen niet zomaar over naar de cloud. Kosten, schaalbaarheid en veiligheid spelen daarbij een grote rol. Bij kosten en schaalbaarheid kan iedereen zich wat voorstellen. Bij veiligheid is dat minder het geval.

Er zijn drie punten die pleiten voor de cloud als het gaat om veiligheid van data en applicaties:

Veilige fysieke locatie

Cloudapplicaties en data staan opgeslagen in één of meerdere datacenters. Die locaties zijn gebouwd om maximale veiligheid te bieden. De meeste datacenters kennen 24/7 fysieke bewaking en brand- en inbraakdetectiesystemen zijn aanwezig. Het weinige personeel dat toegang heeft tot de ruimtes moet zich elke keer registreren. De kans dat onbevoegden het gebouw, laat staan de datacentervloer, kunnen betreden is extreem gering. Dat alles is zelden het geval bij serverruimtes die onderdeel zijn van een kantoor of productieomgeving.

24/7 monitoring van hard- en software

Een cloudprovider monitort 24/7 de hard- en software. Kwetsbaarheden worden sneller gesignaleerd en verholpen dan in onpremise omgevingen die gebonden zijn aan reguliere werktijden. Een ander verschil tussen een onpremise en cloudomgeving is dat bij de laatste de securitymaatregelen veel omvangrijker zijn. De capaciteit van bijvoorbeeld firewalls en loadbalancers bij een cloudprovider zijn per definitie groter, omdat rekening wordt gehouden met een hogere piekbelasting als meerdere klanten daar gelijktijdig een beroep op moeten doen.

Spreiding van data

De cloud biedt de perfecte basis om data en applicaties te behoeden voor beschadiging en verlies. Tot meerdere keren per dag back-ups maken draagt in aanzienlijke wijze bij aan de bedrijfscontinuïteit. Deze back-ups zijn via de glasvezelverbindingen, waarmee de datacenters van de cloudprovider onderling verbonden zijn, over die verschillende locaties te verspreiden, Mocht er onverhoopt een calamiteit zijn, zoals regionale stroomuitval of andere belemmeringen, dan zijn data en applicaties nog altijd beschikbaar.

Fundaments: Expert in Clouds

Fundaments zorgt er met een bewezen robuust platform voor dat applicaties en data veilig in de cloud staan. We zijn gecertificeerd, wat voor een groeiend aantal partners en klanten noodzakelijk is. Onze medewerkers beschikken over de juiste kennis om het beheer van de hard- en software te doen en houden die kennis op het juiste niveau. Met meerdere gecertificeerde, veilige datacenters in de regio Twente en Amsterdam kunnen we een optimale spreiding van data en applicaties, met het oog op de bedrijfscontinuïteit, garanderen.

Uw applicaties en klantdata nog veiliger in de cloud: Fundaments maakt het mogelijk.

Tijdens de komende feestdagen hanteert Fundaments de volgende openingstijden:

Bescherm uw organisatie tegen digitale bedreigingen

Afgelopen week startte de politie een landelijke campagne tegen cybercriminaliteit onder jongeren. Het resultaat? Duizenden jongeren trapten in de vooropgezette val en werden middels een filmpje gewaarschuwd voor de gevolgen van cybercrime.

Verleidelijk linkje

Bij de actie kregen jongeren op gameplatform IGN, Instagram en de website scholieren.com een verleidelijk linkje te zien waarop ze meer informatie konden krijgen over het hacken van een account op Instagram, het stelen van speelgeld of het kopen van een DDoS-aanval.

Uiteindelijk klikten 9456 jongeren op het linkje. Tot hun schrik belandden ze toen op een voorlichtingspagina van de politie, waar ze werden gewezen op het feit dat ze op het punt stonden een strafbaar feit te plegen en op de gevaren en gevolgen van cybercrime.

Kinderlijk eenvoudig

Het uitvoeren van een DDoS-aanval op scholen wordt steeds populairder onder jongeren. Zo werd in januari nog het schoolsysteem Magister getroffen. Tienduizenden leerlingen konden toen enkele uren hun rooster niet meer inzien. Dat het zo populair is komt omdat het kinderlijk eenvoudig is om een DDoS-aanval te lanceren. Op diverse internetfora kunt u voor een klein bedrag de benodigde software aanschaffen. ICT-kennis is nauwelijks nodig.

Bescherm kwetsbaarheden

Jaarlijks wordt ongeveer een kwart van de Nederlanders getroffen door cybercriminaliteit. Daarom is het belangrijk dat uw organisatie hiertegen beschermd is. Een complete beveiliging vraagt een actueel beeld van de potentiële kwetsbaarheden in uw cloudinfrastructuur. Daarom wilt u uw websites en -services continu controleren op mogelijke beveiligingsrisico’s. Want dan kunt u snel de juiste maatregelen nemen om dataverlies of andere schade te voorkomen. Met F-Secure Radar biedt Fundaments u een gebruikersvriendelijke service om zelf risico’s eenvoudig in kaart te brengen, 24/7 te monitoren en snel de juiste actie te ondernemen.

Wat kunt u verder doen om u te wapenen tegen digitale bedreigingen?

 • Maak iedereen binnen uw organisatie, inclusief uzelf, bewust van de digitale bedreigingen.
 • Zorg voor een actuele back-up op een andere locatie dan uw eigen.
 • Bescherm uw omgeving tegen DDoS-aanvallen met de DDoS-wasstraat.
 • Gebruik een goede firewall.
 • Gebruik goede antivirussoftware.
 • Houd besturingssystemen en software up-to-date.
 • Zorg voor sterke wachtwoorden met eventueel een tweetrapsauthenticatie.

Geïnteresseerd in de cloudbeveiligingsdiensten van Fundaments? Neem dan contact met ons op via info@fundaments.nl of bel naar 088 4 227 227.