Wat is ‘werken in de cloud’?

Wat is ‘werken in de cloud’?

We hebben allemaal wel eens gehoord over de cloud. Maar hoe werkt de cloud? En wat houdt het eigenlijk in, werken in de cloud? Simpel gezegd is het werken in de cloud het opslaan en opvragen van gegevens, software en bestanden op een andere plek dan uw eigen locatie. Omdat deze opslagplek vaak onzichtbaar en onbekend is, wordt de term cloud, ofwel wolk, gebruikt. Het werken in de cloud gebeurt meestal via het internet, maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk om via ‘eigen’ verbindingen gebruik te maken van deze externe opslagplek. Een combinatie van beide verbindingen is ook mogelijk.

Hoe werkt de cloud

Een voorbeeld van werken in de cloud is het gebruik van e-mail bij Office365 of Google Apps. Deze dienst draait in een datacenter van Microsoft of Google en wordt door de eindgebruiker via het internet benaderd. Maar naast e-mail zijn er nog vele andere mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan een werkplek in de cloud. De thin-cliënt die ervoor zorgt dat er op elke gewenste plek gewerkt kan worden. Of dat nu op kantoor, thuis of onderweg is. Een ander voorbeeld is een elektronisch cliëntendossier, waarmee de thuiszorgmedewerker bij de cliënt thuis het behandelplan kan raadplegen.

We kunnen een aantal eigenschappen van werken in de cloud vaststellen:

  • De hardware om de afgenomen dienst (‘het werken’) te realiseren, draait niet bij de eindgebruiker, maar in een datacentrum.
  • De dienst die afgenomen wordt, wordt gerealiseerd met deze hardware.
  • De dienst wordt beschikbaar gesteld via een verbinding, dit kan het internet zijn, maar het kan ook een andere, door de gebruiker afgenomen verbinding zijn of een combinatie hiervan.

Voor welke bedrijven is werken in de cloud interessant?

Werken in de cloud is voor véél bedrijven interessant, maar niet voor iedereen. Het geeft veel flexibiliteit in de vorm van afname: pay-per-use en schaalbaarheid; bij- of afschalen van capaciteit is over het algemeen geen probleem. Verder is de zorg voor infrastructuur en de investeringen daarvan geheel weggenomen. Wel is het zo dat er per bedrijf verschillende eisen gesteld kunnen worden aan de cloud, zoals: hoe wordt de data opgeslagen, waar wordt de data opgeslagen en hoe wordt deze data benaderd?

Wat kunt u in de cloud allemaal?

U kunt in de cloud eigenlijk alle mogelijke software draaien. Denk aan apps op uw smartphone: al deze apps draaien op basis van een (deel) van een cloud dienst. Denk verder aan allerlei onlineapplicaties: ERP, boekhouding en CRM. Maar ook de bekendere hostingoplossingen: webshops, websites, e-mail en collaboratiesoftware. Verder is back-up een groeiende tak in de onlinedienstverlening.

Welke oplossingen zijn er? En wat zijn de voor- en nadelen?

De cloud bestaat uit meerdere lagen:

  • IaaS (Infrastructure as a Service), waarbij de dienstverlener de infrastructuur voor haar rekening neemt. Dit is de laag waarin Fundaments opereert.
  • PaaS (Platform as a Service), waarbij de dienstverlener een platform faciliteert waarop door anderen de applicatie te installeren is. Denk hierbij aan Amazon EC2 of Heroku.
  • SaaS (Software as a Service), waarbij de dienstverlener alles regelt, tot en met de software. Denk hierbij aan Office365, Twinfield of SalesForce.

Er zit een evenredig verband tussen de mate van controle en de mate van verantwoordelijkheid tussen deze cloudlagen. Als uitganspunt hoort de behoefte van de klant te liggen bij de mate van verantwoordelijkheid die de klant wil, kan of (door toezichthouders) moet dragen. De voor- en nadelen hiervoor zijn zo verschillend per situatie, door specifieke diensten enerzijds en wensen anderzijds, dat wat een nadeel is voor de één, als voordeel door de ander wordt ervaren. Zo zal een accountant misschien zelf een SaaS-dienst afnemen bij Twinfield, dit past immers bij het kennisniveau, én zal de systeembeheerder van die accountant weer liever rechtstreeks een IaaS van Fundaments afnemen.

De verschillende vormen van cloud staan overigens niet op zichzelf. Vaak wordt hierin naargelang de behoefte gecombineerd. Zo kan een IT-dienstverlener een IaaS afnemen om daarop zelf werkplekdiensten te maken. Deze combineert hij bijvoorbeeld met Office365 voor e-mail. Dit gecombineerde eindproduct biedt hij vervolgens als SaaS-dienst aan zijn klanten. Door het slim combineren van deze diensten kunnen u en uw klanten profiteren het beste van alle werelden.

Een sprong voorwaarts
“Door gebruik te maken van het platform en de expertise van Fundaments hebben we als bedrijf een sprong voorwaarts gemaakt in de professionalisering van ons deel van de keten."
Jeroen Mahler
Managing Director bij CoBrowser
Steengoede flexibiliteit
“De steengoede flexibiliteit van Fundaments is ook een belangrijke factor. Met de instelling dat iets eerst gefixed moet zijn en dat we dan pas over de factuur gaan praten, helpen ze ons enorm.”
Jeroen Mahler
Managing Director bij CoBrowser
Moderne slimme firewall
"Wij zochten een oplossing die ons helpt om iedere mogelijke vector-aanval te kunnen verdedigen. We hadden vooral behoefte aan een moderne en slimme firewall. Met het aanbod van Fundaments voor de Next Generation Redundant Firewall, die gebaseerd is op de technologie van Fortinet, hebben we nu precies wat we zochten. Voor ons was het een logische keuze.”
Maarten Huijs
Engineer bij Kempen Automatisering
Vertrouwen op een partner
"Soms is specifieke kennis noodzakelijk. Daarnaast is het niet altijd rendabel die kennis zelf in huis te halen. Dan is het goed als je kunt vertrouwen op een partner die je daarin ontzorgt, thuis is in de materie en niet voor alles direct een rekening stuurt. Die partner gaat open met je in gesprek: wat wil je, hoe kunnen we dat samen aanvliegen en hoe kunnen we dat oplossen. Dat is wat Fundaments doet."
Richard Hagen
van de Rolf groep
Meerdere fysieke locaties
"Als de klant bijvoorbeeld zijn data met het oog op DR op meerdere fysieke locaties wil hebben ondergebracht, kan dat ook. Maar of het nu om maatwerk gaat of om de uitgekiende standaard opties: hij heeft er geen omkijken naar. Dat is toch wel het mooie aan de nieuwe manieren van BU en DR."
Michel Erkens en Alexander van Bruchem
van Onguard
Goede oplossing met minder kosten
“Als je de connectiviteitskosten, dus de private verbindingen, ziet als onderdeel van een migratie naar de cloud, waarbij je geen eigen hardware en onderhoud meer nodig hebt, je verzekeringspremie omlaag kan en de energiekosten op de zaak kan afnemen, zul je zien dat dit echt een goede oplossing is.”
Jeroen Bruggeman
Enterprise Administrator bij CNS-IT
Veiligheid op nr. 1
Bij CoBrowser hebben ze gemerkt dat er in de markt nogal een verschil is in hoe partijen met veiligheid omgaan. “Er zijn bedrijven die dit minder belangrijk vinden. Voor ons is het echter essentieel dat wij een partner vinden die daar ook mee bezig is. Daarom hebben wij ook voor Fundaments gekozen. Veiligheid is een heel natuurlijk onderdeel van onze samenwerking.”
Frank Leegstra
Directeur en Security Officer bij CoBrowser